Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Proposta educativa

Proposta educativa
La nostra proposta educativa és el mètode escolta i guia, que es basa en:
  • La llei escolta i guia, una proposta de valors comuna a l’escoltisme i el guiatge arreu del món.
  • La promesa, un compromís que cada escolta i guia pren cap a ell mateix, cap al país i cap al seu desenvolupament espiritual per treballar, dia a dia, per ser millor persona.
  • Una metodologia concreta: la pedagogia del projecte.
A més, la nostra tasca educativa es concreta en tres opcions o angles d’actuació: país, persona i educació per a l’espiritualitat; i es caracteritza per uns trets qualitatius que anomenem dinamismes: el petit grup, el progrés personal, el joc institucional, la fraternitat universal i el compromís.